GNOSTISCHE INTENSIVE

is een cursus die kan leiden tot Verlichting, een staat van volledig bewustzijn.
De Verlichting (de Directe Ervaring) is geen ervaring in de gebruikelijke zin van het woord. Het niveau van volledig bewustzijn is niet te omschrijven, met welk gevoel dan ook te vergelijken of met beredenering te bevatten. Hoe kort de ervaring ook is, het is een levensdoel op zich en vervulling van dit doel is het grootste voordeel voor een individu.
In het 'gewone' dagelijkse leven is de kans dat je zoiets overkomt zeer klein. De menselijke geest is immers vol met identificaties. Identificatie begint als je niet weet wat je bent. Op dat moment begin je jezelf te 'verwarren' met je lichaam, je emoties, je naam of iets dat je van anderen hebt geleerd. Dan denk je dat je dat bent, je vermoedt dat je zoiets zou moeten zijn.
Directe Ervaring - of ervaring van Gnosis - bevrijdt het individu van alle identificatie. Je ervaart jezelf zoals je werkelijk bent.

Bron: Stichting Visie