HANDLEESKUNDE

of palmascopie, is aan de hand van groeven, plooien en lijnen in de handpalm een analyse te maken van de verschillende persoonlijkheids- en karaktertrekken. Handleeskundige aantekeningen vinden we reeds in de zeer oude Vedische geschriften uit de vroegste Indiase cultuur (1500 vC) toen de kunst door de Brahmanen werd beoefend. In China was handleeskunde al in 3000 vC populair. De heuvels, lijnen en configuraties in de palm van de hand weerspiegelen ons leven. De handleeskundige maakt gebruik van elk detail van tientallen lijnen. De lijnen ontlenen hun werkelijke belang aan hun positie in de palm, aan de plaats waar ze beginnen en eindigen, aan de gebieden die ze doorkruisen en aan de vraag welke stukjes van de palm ze met elkaar verbinden. Alle handen hebben zes fundamentele lijnen gemeen. Daarnaast bevinden zich geometrische kenmerken, die configuraties worden genoemd, die een aanvulling vormen op de betekenis van de lijnen of gebieden waar ze bij in de buurt liggen. Iedere lijn met zijn specifieke naam en vorm weerspiegelt een bepaalde dimensie in ons leven die we als volgt kunnen samenvatten:

HARTLIJN
houdt verband met emoties, liefde, onzekerheden, huwelijk, afhankelijkheid en onafhankelijkheid.

HOOFDLIJN
is indicatief voor carrière, intellect, denkvermogen, houding ten aanzien van carrière, succesmogelijkheden.

LEVENSLIJN
geeft niet de lengte van het leven aan, maar staat voor het patroon en de kwaliteit van het leven, de lichamelijke vitaliteit, stabiliteit of onevenwichtigheid, wilskracht en logica.

MERCURIUSLIJN
houdt verband met gezondheidskwesties (in het bijzonder het zenuwstelsel) en zaken, avontuur en ontdekkingsgeest.

APOLLOLIJN
vertelt over de toepassing van creatieve krachten en mogelijkheden voor succes door het ontwikkelen van talenten.

SATURNUSLIJN
geeft belangrijke psychologische aanwijzingen over sterke karaktertrekken, carrière, vriendschappen, de alledaagse problemen en het algemene vermogen om iets te bereiken.