HELDERHORENDHEID
is het vermogen om geluiden of flarden van een gesprek op te vangen zonder daarbij aanwezig te zijn of te zijn geweest.

HELDERVOELENDHEID
is het vermogen om te voelen wat de ander mankeert. Opvallend is dat de heldervoelende de aandoening vaak aan de andere kant van het lichaam voelt dan de cliënt.

HELDERWETENDHEID
is het verschijnsel om men iets zeker te weten, plotseling en op onverklaarbare wijze.

HELDERZIENDHEID
is het vermogen om situaties of voorwerpen uit het verleden, de toekomst, of op voor de 'gewone' zintuigen niet bereikbare afstand waar te nemen. Soms gebeurt dit met behulp van een voorwerp (b.v. een foto). Dit wordt psychometrie genoemd.