HOLISME

is een visie op het leven die uitgaat van de eenheid van het heelal: hierin hangt alles met elkaar samen.