IMAGINATIE

wordt ook wel visualisatie, geleide verbeelding of dagdroom en symbooldrama genoemd en wordt ook in hypnotherapie en NLP toegepast, zij het op beperkte wijze.
Imaginatie maakt direct gebruik van de in- en verbeeldingen van mensen. Het gaat daarbij niet alleen om visuele beelden, maar ook om de innerlijke sensatie van geluid, geur, tast, smaak, beweging, gevoel. Het inschakelen van meerdere zintuigen verdiept in het algeheel de imaginatie.
Imaginatie vereist geen bijzonder intelligentie-niveau. Het vereist wel dat de persoon open wil staan voor zijn innerlijke beeldenwereld. Lukt het de persoon om contact te maken met zijn beelden, dan zal veelal blijken dat het een betekenisvolle beleving is met, op den duur, gevolgen in het gevoelsleven, het denken en het concrete gedrag.

Bron: School voor Imaginatie