INDIGO KINDEREN

 worden ook wel Nieuwetijds Kinderen genoemd en danken hun naam aan hun diepblauwe aura.
Het betreft kinderen die ongeveer vanaf de tweede helft van de tachtiger jaren geboren zijn. In die periode waren ze nog niet algemeen bekend, herkend en erkend, maar sinds de jaren '90 melden sommige bronnen dat momenteel bijna 90% van de kinderen die nu geboren worden Indigo Kinderen zijn.

Kenmerken van deze kinderen zijn:
Een sterke verbondenheid bij de mens en de natuur, gebaseerd op een diep innerlijk weten dat alles met alles verbonden is;
Een sterk ontwikkeld intu´tief vermogen, zowel in het denken, voelen als ervaren. Veel kinderen doen wijze uitspraken, die naar menselijke maatstaven niet 'passen' bij hun leeftijd. (sommigen menen dat er daarom sprake is van 'oude zielen');
Ze gaan hun eigen weg en varen een eigen koers, niet gehinderd of belemmerd door maatschappelijke eisen en verwachtingen. Het lijkt erop dat ze zeer duidelijk weten wat hun taak en plek in het leven is;
Ze kunnen lichamelijk en emotioneel kwetsbaar zijn en gevoelig voor paranormale indrukken.

Er wordt in de literatuur over Indigo Kinderen een verband gelegd tussen kinderen met dyslexie en gedragsstoornissen (zogenaamde ADHD-kinderen), als zijnde niet de oorzaak van hun problemen, alswel een uiting van de verkeerde wijze waarop ouders, opvoeders en onderwijs met de Indigo Kinderen zouden omgaan. Alom wordt dan ook gepleit voor een andere benadering, waardoor het kind beter tot zijn recht komt en datgene kan doen wat hij ziet als zijn persoonlijke taak en opdracht in het leven.