INNERLIJK KINDWERK

Hoewel we ons daar meestal niet zo van bewust zijn, leven we als mens gelijktijdig in twee belevingswerelden. We hebben enerzijds de belevingswereld van de volwassenen en anderzijds de (meestal vervormde) belevingswereld van het kind in ons. De belevingswereld van dit kind beïnvloedt ons volwassen leven.
Velen van ons zijn opgegroeid in gebrekkig functionerende gezinnen. Je ouders hebben het misschien al moeilijk genoeg gehad met zichzelf en waren daardoor niet voldoende in staat jou de specifieke zorg en aandacht te geven die jij nodig had.
Innerlijk Kindwerk geeft je een vocabulaire voor het begrijpen en het kunnen plaatsen van je angsten en onvermogens. De zachtheid en gevoeligheid van de innerlijk kind benadering stelt je in staat toegang te krijgen tot diepe gevoelens die begraven hebben gelegen en die moeilijk aan de oppervlakte kunnen komen in andere therapieën.
Een belangrijk aspect van het Innerlijk Kindwerk is dat het je helpt los te komen uit de 'kindhypnose' waarin je leeft. Voorbeelden zijn de hypnoses: 'niet goed genoeg zijn', of 'als ik maar alles voor hem doe, dan is hij wel lief voor mij', of 'als ik maar niks voel, dan red ik het wel.'. Zo'n stukje zelfhypnose wordt meestal onbewust door allerlei kleine voorvallen gedurende de dag geactiveerd. Je blijft er dus keer op keer in terugvallen, 'tenzij je je kind geneest'. Heb je je eenmaal bevrijd uit je eigen hypnoses, dan kun je ook de vicieuze cirkel doorbreken waarin, generatie na generatie, kinderen worden opgezadeld met de hypnoses van hun ouders.
In de mate dat je je gewonde kind geneest en integreert, zal het ophouden je volwassen leven te verstoren. Je zult je kind meer en meer gaan ervaren als je meest trouwe bondgenoot.

Bron: Helios Reiki Centrum