ISLAM

Het Arabische woord 'islâm' is afgeleid van de vierde werkwoordsvorm van de wortel slm, aslama, 'zich onderwerpen', en betekent 'onderwerping (aan God)'; muslim (muzelman, moslim) is daarvan het actieve deelwoord: '(degene) die zich onderwerpt (aan God)'. De islam is een van de belangrijkste godsdiensten van de mensheid en is tegenwoordig op alle continenten aanwezig. Het is de overheersende religie in het Midden-Oosten, in Klein-Azië, in het gebied van de Kaukasus en in het noordelijk deel van het Indiase subcontinent, in Zuid-Azië en Indonesië, in Noord- en Oost-Afrika.