KABBALA

De kabbala (geheime traditie) stamt grotendeels uit de middeleeuwen en werd door joodse en Arabische schriftgeleerden in het Westen geïntroduceerd. De kabbalisten gebruiken hun intuïtieve gaven en magische vierkanten om de karaktereigenschappen van een persoon te doorgronden, en hadden ook diverse methoden om de toekomst te voorspellen. Stel allereerst een vraag over de directe toekomst, tel daarna het aantal woorden van de vraag en noteer dat. Noteer vervolgens het aantal letters van ieder woord en zet al deze getallen achter elkaar. Van de zo verkregen getallenreeks wordt ieder getal bij het volgende opgeteld: het eerste bij het tweede, het tweede bij het derde enz. De sommen van al deze optellingen vormen de tweede reeks, waarvan weer elke twee opeenvolgende cijfers bij elkaar worden opgeteld: elke reeks heeft een letter minder dan de voorafgaande. Uit de afleiding komt uiteindelijk een cijfer naar voren, het cijfer dat aan de voorspelling ten grondslag ligt. De kabbalisten nemen aan dat de bij het verkregen cijfer behorende planeet, uitgaande van zijn meest algemene invloeden, een juist antwoord geeft op de vraag.

Als voorbeeld de vraag: 'Zal ik voor mijn examen slagen?'. De vraag bestaat uit 6 woorden, we noteren dus een 6. De woorden bestaan achtereenvolgens uit 3,2,4,4,6,6 letters. De eerste getallenreeks van deze kabbala ziet er dan als volgt uit:

6 3 2 4 4 6 6
9 5 6 8 1 3 ( 1+0=1, 1+2=3)
5 2 5 9 4 ( 1+4=5, 1+1=2, 1+4=5)
7 7 5 4 ( 1+4=5, 1+3=4)
5 3 9 ( 1+4=5, 1+2=3)
8 3 ( 1+2=3)
2 ( 1+1=2)

Vervolgens wordt bij het desbetreffende getal de bijbehorende voorspelling in een tabel met astrologische waarden

opgezocht.


Een goede illustratie van de betekenis van letters geven deze voorbeelden uit het Hebreeuwse alfabet:
Dit is de Hebreeuwse letter Aleph, wat 'os' of 'basale energie' betekent. De letter A van ons alfabet, waarde 1. De letter Beth. Betekent 'huis' of 'omheining'. Onze B, waarde 2.
De letter Daleth. Betekenis 'deur' of 'baarmoeder'. Onze letter D, waarde 4.
De letter Kaph. 'Gesloten' of 'grijpende' hand. waarde 20 0f 500 als het de laatste letter is. Onze letter K.
De letter qoph. Het 'achterhoofd. Waarde 100, onze letter Q.
De letter Yod (waarvan het Nederlands woord 'jota' is afgeleid) . Staat voor 'open hand, de Y en de I, waarde 10.
De letter Zayin, betekent 'zwaard' onze letter Z, vertegenwoordigt een waarde van 7.