JAVAANSE KEBATINAN

is een levenshouding waarbij het menselijk bestaan wordt geplaatst in een kosmologische context, waardoor het leven een religieuze ervaring is. Het wereldlijke en het geestelijke kun je niet scheiden; beide nemen deel aan de eenheid van het bestaan.

Bron: Louis Indrasurya