KLANKSCHALEN

 Klankschalen zijn komvormige schalen en zijn oorspronkelijk afkomstig uit de Himalaya. Ze bestaan uit verschillende metalen en worden o.a. gebruikt als muziek-/slaginstrument, eetkom en offerschaal.
De specifieke klank die door de schaal wordt voortgebracht met gebruik van slaghout, brengt bepaalde trillingen voort die ontspannend werken. Er bestaan verschillende soorten slagstokken die worden gebruikt om bijzondere klanken en effecten teweeg te brengen.
Het effect van de ontspannende werking kan worden bewerkstelligd door het luisteren naar de klanken zelf, maar bijvoorbeeld ook de de klankschaal op één van de chakra's te plaatsen en vervolgens de resonansie voort te brengen.
Er bestaan naast de metalen klankschalen kommen die zijn gemaakt van ander materiaal, zoals keramiek, glas, hout en meer recent van silica, ontworpen in de Verenigde Staten.
Klankschalen zijn vrij algemeen bekend als 'Tibetaanse klankschalen', maar sommige kenners betwijfelen of de schalen oorspronkelijk wel in Tibet bekend waren. De metalen waaruit ze werden gemaakt zijn nooit in Tibet gevonden.

 

 

 

 

Verder lezen:

Geert Verbeke:
In de noten kent men zijn vrienden
Klankschaal-abc

En/of bezoek Geert Verbeke's Website