LAO-TSE

Deze filosoof realiseerde zich dat, wanneer de mens besluit om het kwade te vernietigen, hij ook het goede moet vernietigen, want beide zijn uitersten die elkaar in evenwicht houden. Daarom verving hij het Principe voor zowel het goede als het kwade en onderwees hij dat Tao, als de oorzaak van alle uitersten, standvastig, ongeconditioneerd en onbegrensd blijft door de krachten die er vanuit stromen. Het Taoïsme wordt in de praktijk een filosofie van een juist gebruik, zuinig met de hulpmiddelen, het midden houdend bij emoties en al de andere redelijke gedragslijnen, welke bijdragen aan een lichamelijke veiligheid en een geestelijk evenwicht.