LEYCENTRUM

Net als over het menselijk lichaam loopt ook over de aarde een onzichtbaar netwerk van energielijnen of meridianen. Ook hierop komen energiepunten (chakra's) voor en zo'n energiepunt wordt een leycentrum genoemd. De leylijnen worden door de Chinezen drakepaden genoemd en de Ieren spreken over elfenwegen. Vanaf de oertijd heeft de mens zijn spirituele verbondenheid met de aarde juist op leycentra tot uitdrukking gebracht door het bouwen van cultusplekken. Men plaatste er menhirs, bouwde steencirkels, hunebedden, boomheiligdommen en later verrezen er kerken. Het merendeel van de kerken die dateren van vóór 1350 zijn op dergelijke punten gebouwd.