MAITREYA

Maitreya de Christus zou de wedergekeerde Christus zijn volgens de profeet (?) Benjamin Creme. Christus zou volgens de occulte leer van Creme in 1977 zijn licht-lichaam hebben omgevormd tot een stoffelijk lichaam dat de komende 2500 jaar onder ons moet blijven. Maitreya (= wereldleraar) moet bij ons blijven tijdens het gehele Aquarius-tijdperk. De hele wederkeer van Christus als Maitreya wordt georganiseerd door Share International (in Nederland Share Nederland) die o.a. de boeken van Benjamin Creme uitgeven. Share/Creme en volgelingen bereiden het moment voor waarop Maitreya zich via telepatische weg aan de mensheid bekend zal maken.