MANTRA


Een mantra is een mystieke formule. Het telkens opnieuw herhalen ervan is een eenvoudige manier van meditatie. Een bekende mantra is b.v. 'Om mani peme hung'. Men noemt dit wel klankyoga. Het stelt je in staat de grenzen van het logisch denken te overschrijden, om binnen te gaan in een wereld waar het denken de deur niet kan openen. Mantra's worden in gedachten verbonden met de beheersing van de prana of vitale energie in het lichaam, waardoor zij fungeren als hulpmiddelen voor het opwekken en concentreren van de latente krachten van de geest. Die krachten en vermogens, die altijd aanwezig zijn maar normaal buiten bereik liggen, worden door de mantra's geconcentreerd, onder controle van de wil gebracht, bevrijd en opnieuw geïntegreerd in het bestaan. Mantra's hebben de kracht om innerlijke beelden op te roepen: symbolen, kleurervaringen en emotionele houdingen.