MAZDAZNAN

(ma = groot,goed; zda = gedachte; znan = volbrengen, meesterlijk) betekent de goede gedachte die alles beheerst. De grondlegger van de huidige Mazdaznan- beweging is dr. med. O.Z. Hanish (1844). Mazdaznan is geen sekte of vereniging, het is een leefwijze die zich richt op lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een mazdaznan streeft naar de, bij ieder mens in potentie aanwezige toestand van volmaaktheid naar lichaam, ziel en geest. Een optimale gezondheid is hierbij noodzakelijk. Daar vele mensen lijden aan allerlei kwalen heeft Mazdaznan een breed scala van therapiemogelijkheden te bieden, die de mens kunnen helpen in zijn streven naar optimale gezondheid en de daaruit voortvloeiende volmaaktheid.