MEDICIJNWIEL

De oorspronkelijke betekenis van het woord 'medicijn' is: jouw persoonlijke verbinding met je middelpunt, de Bron, het Centrum van alle Leven en daarom je enige echte heel- en geneesmiddel. Wanneer je die kosmische 'navelstreng' vergeet, raak je ontworteld met alle nare gevolgen en ziekten van dien. Het Wiel van het Leven benadrukt dat alles in eeuwigdurende beweging is en dat alle levensprocesen cyclisch zijn. Zolang je die vitale verbinding met het middelpunt niet verliest, kun je genieten van de oneindige hoeveelheid variaties en gestalten waarin de oer-eenheid zich manifesteert. De snelle afwisseling van tijden en innerlijke gemoedstoestanden in het dagelijkse leven ga je dan herkennen en zelfs waarderen. De mate waarin je in het leven je eigen medicijn (in je midden zijn) uitdrukt, geeft de mate aan waarin de goddelijke energie die vreugde, vrede en liefde is, vrij door je heen kan stromen.