MEDITATIE

is het verkrijgen van geestelijke rust die met verschillende technieken bewerkstelligd kan worden. Het is het in evenwicht brengen van lichaam en geest, het tot rust brengen van je innerlijk door je gedachtenstroom te stoppen en je over te geven aan het beschouwen (contempleren) van jezelf en het onzichtbare. Het is een concentreren op jezelf, hetgeen ook als een 'retraite' gezien kan worden. Men kan op verschillende manieren mediteren. Men kan zichzelf bijvoorbeeld door zich te concentreren op de eigen ademhaling, de in- en uitwaartse stroom te volgen, tot innerlijke rust brengen.

AWARENESS INTENSIVE
Bij deze techniek stel je jezelf de vraag 'Wie ben ik?'. Door deze vraag steeds te herhalen leer je je persoonlijkheid te doorzien. Door dit grotere bewustzijn leer je daar meer afstand van te nemen. Je kunt meer 'zijn' en hoeft minder te 'doen'.

LACHMEDITATIE
is de methode om te lachen 'zonder reden' die bevrijdend en genezend kan werken.

METTA BHAVANA (Sanskriet)
is het mediteren op gevoelens van liefdevolle warmte. De meditatie bestaat uit een aantal stadia:
1. Men laat zoveel mogelijk liefde door zich heen stromen en houdt van zichzelf.
2. Men stuurt die 'metta' naar een goede vriend of vriendin.
3. Men stuurt die metta naar een (vage) kennis (b.v. de groenteman op de hoek).
4. Men stuurt metta naar iemand die men niet zo ziet zitten.
5. Men breidt dat zenden van liefdevolle warmte uit naar zijn huis, de straat, de stad, het land enz.

TRANSCENDENTE MEDITATIE (TM)
is een meditatievorm, waarbij je noch concentreert noch contempleert. Met behulp van een mantra, een woord zonder betekenis, daal je af naar de bron van je gedachten, bij TM ook wel het gemeenschappelijke veld genoemd. Het gemeenschappelijke veld is datgene wat alles met elkaar verbindt en de mantra is het voertuig om daarnaar af te dalen. Op dit gemeenschappelijke veld ervaar je geen gedachten en de mantra is verdwenen. Het doel van TM is een totale ontspanning te bereiken. Er wordt beweerd dat als veel mensen mediteren, dit bevorderlijk is voor de vrede in de directe omgeving. Het gemeenschappelijke veld komt tot rust.

VIPASSANA (Sanskriet)
is een stilte-meditatie, waarin tijdens het zitten de ademhaling en het waarnemen de enige activiteiten zijn. Juist vanwege de eenvoud is de werking krachtig en intens. Begeleiding is belangrijk om ervaringen uit te kunnen wisselen met je vragen. Vipassana-meditatie is een hulpmiddel op weg naar bewustzijn van je oorspronkelijke gezicht.

YANTRA
is een abstracte vertaling van een icoon, energie of godheid. Het betekent letterlijk: dat wat de essentie bewaart (YAN) en bevrijding geeft (TRA). Het is een Oudindisch hulpmiddel bij de meditatie in de vorm van een geometrisch symbool van gecentreerde figuren, die aan de mandala doen denken. Een yantra bestaat in de regel uit gevlochten driehoeken, vierkanten en cirkels en kan onbewuste archetypische psychische structuren rechtstreeks aanspreken. Vooral bekend is de 'shri-yantra' van kunstig vervlochten driehoeken met naar boven en naar beneden gerichte top (uitdrukking van dualiteit), omlijst door lotusbladeren en cirkels binnen een kwadratische structuur. Hij dient ter medidatie over eenheid binnen de polariteit van tegenstellingen en kan de mediterende het machtige gevoel geven, verheven te zijn boven problemen van voorbijgaande aard.

ZAZEN (Japans)
is de meditatie van het zitten. Zazen, letterlijk 'zitten in meditatie' is zitten zoals je bent, met alles wat er in je is aan positiefs en negatiefs. Het is zitten met volledige aandacht voor het hier en nu, zonder woorden en gedachten. Zazen leert ons stil worden en bij onszelf komen en maakt ons ontvankelijk voor het Geheim dat ligt voorbij alle tegenstellingen, ook die van dood en leven.

ZENMEDITATIE
is een stilte-meditatie zonder hulp van een tekst of voorwerp. Alleen de adem en de houding vormen een hulp om tot innerlijke concentratie en stilte te komen. Deze vormen de basis om tot een dieper ervaren van jezelf en het leven te komen, om deze ervaring te bewaren en te realiseren.