MICROKINE

is een zachte behandeling die in je lichaam ogenblikkelijk de blokkades opheft, veroorzaakt door gezondheidverwoestende shocks die pijnen en ziektes tot gevolg hebben. De oorzaak wordt bestreden, niet het gevolg.