MIND MACHINES

worden de bio-elektrische medicijnen van de toekomst genoemd. Deze apparaten activeren de hersengolven; dit gebeurt d.m.v. licht, geluid of elektromagnetisme. Een gezonde stofwisseling in de hersenen heeft een gezonde weerslag op het lichaam. De hersenen nemen hetzelfde ritme over als de stimulans. Dit fenomeen wordt entrainment genoemd. Wanneer de hersenen alfa-, thèta- of deltagolven produceren, zijn ze ontspannen; het is mogelijk tijdens deze hersengolfbeweging bewust en alert te zijn. In deze staat worden er endorfines en neuropeptides geproduceerd. Deze chemische reacties stimuleren op hun beurt weer zowel het creatieve denken als een lichamelijk welbehagen. De diverse mind machines kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, o.a. bewustzijnsverruiming, integratie van linker- en rechterhersenhelft, stresspreventie, geheugenverbetering, meditatie, ontspanning, studeren, opheffen van verslavingen. Ze kunnen tevens gebruikt worden om depressie en migraine tegen te gaan, of het immuunsysteem en/of de healingsenergie te activeren. Tenslotte levert het een mogelijkheid tot meer plezier en creativiteit in het dagelijks leven en werk.