MOHAMMED

Voor hem is God altijd één en onverdeeld. Daarom verwerpt de Islam de Drie-eenheid van het christendom, want ze houdt vol dat het drieledige beeld van God niet door de Koran wordt gerechtvaardigd. Naast de leer van de absolute Eenheid van de Schepper, is het meest in het oog lopende punt in haar geloof haar leer van de voorbeschikking, of de onvermijdelijkheid van alles wat er moet gebeuren. De Islam leert dat geen enkel mens zijn lot kan ontlopen. Mohammed vindt dat Profeten en Messiah's geen belichamingen van God zijn, maar goede mensen die door Hem naar de mensen zijn gezonden. De Islam zegt: 'Er is geen andere God dan de ware God en Mohammed is Zijn Profeet'.