MOXA

is een kruid, de Echte Bijvoet (Artemesia vulgaris) en wordt gebruikt als therapiemogelijkheid. Het woord moxa is eigenlijk een Nederlands woord en een samentrekking van de Japanse woorden 'moe' en 'kusa', wat 'brandend kruid' betekent.
Men legt dit op de naalden in de acupunctuur en steekt het aan. In andere gevallen legt men de brandende moxa op een acupunctuurpunt. Soms direct op de huid, soms op een schijfje (b.v. gember). Het is de bedoeling dat het desbetreffende punt doordrongen wordt van een aangename warmte, zonder dat de huid te warm wordt. De warmteprikkeling heeft vaak effect op de desbetreffende organen.