NEURO-LINGUïSTISCH PROGRAMMEREN (NLP)

Is een verzameling methoden voor het begrijpen en veranderen van de innerlijke ervaring. NLP heeft zijn wortels in de linguïstiek, de neurologie, de psychologie en de cybernetica. Het combineert bestaande elementen uit deze gebieden tot een uniek nieuw geheel. Communicatie met jezelf en met anderen staat in NLP centraal. Er worden verschillende niveaus van verandering onderscheiden. NLP biedt verschillende ingangen voor verandering van gevoelens, gedragingen en overtuigingen. Daarbij wordt de aandacht niet alleen gericht op de taal, maar ook op non-verbale expressie en de non-verbale wisselwerking tussen mensen.

NLP is een krachtige methode om met de menselijke geest en het lichaam te werken. NLP is zo effectief, omdat het onderzoekt hoe de menselijke hersenen en het zenuwstelsel werken, hoe je die met de taal bereikt en kunt beïnvloeden en hoe je nieuwe ervaringen en mogelijkheden via het lichaam aan de geest kunt overbrengen. Een van de meest verrassende en ontroerende aspecten van NLP is het diepe respect waarmee de mens wordt benaderd en hoe vanuit dit diepe respect weerstand tegen veranderingen overgaat in verlangen om te veranderen. Omdat NLP vertelt over de geest, de taal en het lichaam kan het ook een diep inzicht geven in het wezen van de communicatie tussen mensen.

NLP werd halverwege de jaren '70 ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder, o.a. als resultaat van een studie naar de taalpatronen die de grondlegger van de Gestalt-therapie, Fritz Perls, gebruikte in zijn werk.