NIEUWETIJDSKINDEREN

zijn kinderen van vandaag die zich zeer bewust zijn van zichzelf en anderen. Ze hebben soms buitenzintuigelijke ervaringen en beschouwen de wereld als één groot organisch geheel. Dit komt omdat ze meer en meer vanuit hun intuïtie leven in plaats vanuit een verstandelijk redeneren. Een van hun opvallendste kenmerken is dat ze in nauw in contact staan met de onzichtbare wereld. Ze bezitten van jongs af aan een innerlijke wijsheid die grenst aan helderziendheid. Ze zijn niet alleen vaak paranormaal begaafd, ze zijn ook erg gevoelig, hebben maling aan conventies en bezitten een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ze herinneren zich vaak levendig de aangename realiteit van vóór hun geboorte. Ze hebben niet zelden last van faalangst, eenzaamheid, onzekerheid en heimwee, en soms zelfs depressies en schizofrenie.

Bron: Carala Muijsert