OOBE

OOBE's (Out Of the Body Experience) zijn die merkwaardige en meestal korte ervaringen, waarin het bewustzijn van een persoon het fysieke lichaam verlaat om de wereld te bezien vanuit een gezichtspunt dat anders is dan dat door middel van de fysieke zintuigen. Aldus kan een OOBE in beginsel beschreven worden als 'een gebeurtenis waarin een persoon de wereld schijnt waar te nemen vanaf een plaats buiten zijn fysieke lichaam'. In sommige gevallen merkten personen op dat ze dingen 'zagen' en 'hoorden' (voorwerpen die er werkelijk waren en gebeurtenissen en gesprekken die werkelijk plaatsvonden) die niet waargenomen hadden kunnen worden vanaf de positie van hun fysieke lichaam.