ORPHEUS

Het Godsbeeld van Orpheus is een van de edelste dat ooit aan de mensheid is gegeven. De Godheid is niet langer een persoon of een vermenselijkte entiteit die in een of andere hemelse sfeer verblijft en het beheer voert over despotische (dwingeland) krachten. God wordt geopenbaard als een eeuwig-verblijvende goedheid, een altijd-spuitende fontein van waarheid en wet, almachtige eenheid, alwetende realiteit. In deze interpretatie is de Godheid geen wezen, maar de bron van alle wezens; niet het licht, maar de bron van het licht; geen denkvermogen, maar de bron van het denkvermogen; het verborgen origineel van alle geopenbaarde dingen.