ORSHOF METHODIEK

Op Orshof, een gerestaureerde hoeve in de Belgische Kempen, past dr. Yvo Van Orshoven en zijn team al 20 jaar uiteenlopende methodes toe om de algehele gezondheid van mensen drastisch te verbeteren. Geleidelijk zijn deze methodes geïntegreerd tot wat de Orshof Methodiek wordt genoemd.
Op Orshof onderzoeken en verkennen mensen door middel van eenvoudige en speelse lichaamsoefeningen het eigen functioneren. Hierbij (her)ontdekken ze hun eigen gezonde mogelijkheden. Tevens leren ze hun functioneren binnen vastgelopen patronen te doorzien en los te laten. In dit proces komt er een waaier van emotioneel gekleurde belevingen te voorschijn, zoals boosheid, angst en verdriet. Door deze op een veilige manier toe te laten en daarna vanuit deze beleving in een eigen tempo te verwoorden, komen heel fundamentele inzichten en leerervaringen tot stand.
Orshof biedt optimale mogelijkheden om in een natuurlijke omgeving heel concreet en tastbaar onszelf te leren waarnemen en accepteren. Al doende doorzien we onze blokkades en kunnen deze geleidelijk verwijderen. Essentieel voor dit proces is de motivatie, openheid en nieuwsgierigheid van de mens voor het zelfonderzoek. Even belangrijk is de eigen verantwoordelijkheid die hij of zij voor het proces aanvaardt. Het hele proces leidt dan tot het doorbreken van blokkerende levenspatronen. Een gezonde en vitale persooon is het resultaat.

Bron: Orshof Opleidingscentrum