PADMASAMBHAVA

Hij werd in India geboren en omdat de edelen van het volk van Tibet hem daarom vroegen, reisde hij naar het Tibetaanse land. Gedurende zijn verblijf aldaar overwon hij niet alleen de hiërarchieën van duivels en demonen die door het volk werden aanbeden, maar onderwierp ook de verscheidene stammen en standen, en bond hen aan de trouw aan het Boeddhistische geloof. Hij vergaf de meeste van deze duivelse schepsels en preekte de wet van Boeddha, zodat de geestverschijningen hun pad naar verlichting konden vinden.