PARAGNOSIE

In de Occulte Wetenschappen kan men twee hoofdthema's onderscheiden. Te weten:
a. processen die te maken hebben met energie (para-fysisch - parergie)
b. processen die te maken hebben met informatie (para-psychisch - paragnosie)
Het Griekse woord Gnosis betekent 'kennis'. Paragnosie is dan Paranormale kennis, ofwel informatie die is uitgewisseld buiten de 'normale' zintuigelijke kanalen om. Paragnosie is de verzamelterm voor alle processen als: telepathie, helderziendheid, helderhorendheid, psychoscopie, paragnostisch dromen e.a.

Bron: http://home.worldonline.nl/~caros