PARAGNOST

 In het Nederlands wordt de paragnost vaak helderziende genoemd, een enigszins misleidende naam. Het gaat om buitenzintuiglijke waarnemingen, die niet alleen helderziendheid betreffen, maar ook helderhorendheid, helderwetendheid, heldervoelendheid, soms in combinatie danwel exclusief op één van deze terreinen.
Een paragnost is geen waarzegger of toekomstvoorspeller. Zijn waarnemingen kunnen gericht zijn op het verleden, het heden of de toekomst en in alle gevallen zal de paragnost de waarnemingen eerst en vooral gebruiken om mensen die zijn talenten inroepen te helpen.
Steeds vaker worden paragnosten ingeschakeld bij bv. het opsporen van vermiste personen, al dan niet het slachtoffer van een misdrijf. De resultaten zijn wisselend, wat niet zo verwonderlijk is. Helderheid treedt namelijk in het algemeen niet op als een continue staat van bewustzijn, maar in flarden en fragmenten.