PARERGIE

Iis de verzamelterm voor alle processen in de Occulte Wetenschappen die te maken hjebben met energie. Deze processen worden ook para-fysisch genoemd. Hieronder vallen: psychokinese, levitatie, e.a..

Bron: http://home.worldonline.nl/~caros