PENDELEN

Een pendel is een instrument dat bij goed gebruik datgene weergeeft wat de pendelaar al weet, maar waarvan hij niet weet dàt hij het weet. Pendelen is met behulp van een gewichtje aan een draadje verkrijgen van informatie, van antwoorden op gewetensvragen tot het opsporen van materiële voorwerpen. Men kan bijna alles als pendel gebruiken. Mechanisch gezien zou de pendel een klein symmetrisch gewichtje moeten zijn, bij voorkeur min of meer rond van vorm, maar met een punt aan de onderkant en een draad die aan het midden van de bovenkant is bevestigd. Om de pendel te gebruiken laat je dat gewichtje heen en weer slingeren en ontcijfer je, door de bewegingen ervan te interpreteren, de antwoorden op elk soort vraag die je wilt stellen. Deze bewegingen betekenen op zichzelf niets, ze moeten in een bepaalde context worden geïnterpreteerd. In werkelijkheid doet de pendel niets op eigen kracht: jij doet het. Hij weerspiegelt eenvoudig jouw keuzen op een manier die je kunt zien en voelen en gewaarworden. Laat de pendel rustig heen en weer slingeren en spreek uit wat voor betekenis die bewegingen zullen hebben. Zeg tegen de pendel (met andere woorden tegen jezelf) wat de regels moeten zijn (b.v. linksom draaiend is ja, rechtsom is nee, van links naar rechts is weet niet, enz.). Laat de pendel vanzelf bewegen, reflecterend wat jij denkt. Per slot van rekening doet de pendel precies wat jij hem opdraagt, omdat hij, als verlengstuk van je arm, een verlengstuk van jou is. Het voelt echter aan alsof hij op eigen kracht beweegt. Dan wordt het gewichtje-aan-een-draadje een pendel, iets dat je kunt gebruiken om naar jezelf en andere zaken te kijken.