PLATO

Plato's filosofie sluit het principe van eenheid in. Voor hem was het begrip van eenheid alles doordringend, overal aanwezig en duidelijk waarneembaar. Verdeeldheid was een illusie. Het accepteren van een filosofie van verdeeldheid was onwetendheid. Eenheid was realiteit en de leer van eenheid was waarheid. Onwetendheid ziet veel aparte dingen in de wereld; wijsheid ziet alleen de vele delen van één ding. God, de mens en het universum zijn met elkaar verbonden delen van een gemeenschappelijke eenheid. Dit beeld is werkelijk monotheïsme, want monotheïsme is meer dan het erkennen van het bestaan van één God - het is de realisatie van het bestaan van één leven, waarvan alle dingen een deel zijn.