PRIMAL REBIRTH THERAPIE

gaat ervan uit dat gedragspatronen en problemen uit het heden hun oorsprong vinden in ervaringen uit de vroege jeugd. In de eerste levensjaren is een kind psychisch erg kwetsbaar. Tekorten en (traumatische) ervaringen in de vroege jeugd veroorzaken een mate van psychische pijn en verwarring die voor een jong kind niet te bevatten zijn. Om zich staande te houden gaat het kind zich wapenen door een 'overlevingsstrategie' te ontwikkelen die past bij de situatie. In dezelfde levensfase vormt het kind ook zijn belangrijkste levensovertuigingen.
Het gedrag dat bij deze strategie en overtuigingen hoort gaat na verloop van tijd een eigen leven leiden, ook als ze niet meer echt nodig zijn om te 'overleven'. Ons onderbewustzijn vertelt ons namelijk dat die emoties in het hier en nu nog steeds werkelijkheid zijn. In het leven van een volwassene kunnen deze starre patronen en overtuigingen beperkend werken.

Hoe werkt het precies? Voor het teruggaan naar de kindertijd wordt onder andere gebruik gemaakt van rebirthing, Rebirthing is een term die wordt gebruikt voor de technieken die je instaat stellen om je vroegste kindertijd te herbeleven. Het doel van rebirthing is het loslaten van oude angsten om onbevangen in het hier en nu te staan.
Tijdens Primal Rebirth Therapie gaan we dus terug naar die ervaringen en situaties die zo bepalend voor je zijn geweest. Door het herbeleven van deze ervaringen met de wijsheid van het oorspronkelijke kind en de kracht van de persoon van nu, zet je als het ware recht wat voor jou toen is misgegaan. Hierdoor kun je de pijn van toen accepteren en genezen en je oorspronkelijke kracht terugclaimen.

Bron: Pauline van Diest en Marloes Kloosterboer