PSYCHOSYNTHESE

vindt haar oorsprong in het werk van de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli en dateert uit het begin van deze eeuw. Psychosynthese verwerpt de psycho-analyse of gedragsmodificatie niet, maar benadrukt wel dat de behoefte om betekenis aan het doen en laten te geven, de behoefte aan hogere waarden en een spiritueel leven, even reëel is als biologische en sociale behoeften. Dat wil zeggen dat psychosynthese menselijke problemen en vragen, die op het eerste gezicht op zichzelf lijken te staan, altijd in een ruimere context plaatst, in relatie brengt tot een groter geheel: psychosynthese is 'inclusief' van aard. De werkwijze van psychosynthese is erop gericht het individu te helpen zijn of haar persoonlijkheid zo te ontwikkelen dat de verschillende aspecten ervan tot een synthese komen. Deze persoonlijkheidssynthese valt vaak samen met het krijgen van toegang tot de spirituele dimensies.