RADIESTHESIE

Het woord is uit het Frans afkomstig en wil zeggen 'gevoeligheid voor straling'. Men schrijft de uitslag van de wichelroede toe aan de inwerking van een hypothetische straling die van het op te sporen water, ertsen enz. uitgaat. Vandaar dat men het woord radiësthesie is gaan bruiken voor het wichelen met de roede of de pendel.

Bron: http://home.worldonline.nl/~caros