REBIRTHING

Rebirthing vond zijn formele vorm in augustus 1974 met de vorming van Theta-seminars, met als belangrijkste inspiratoren, Leonard Orr en Sondra Ray. Het eerste boek 'Rebirthing in the New Age' verscheen in 1977. Het woord 'rebirthing' werd oorspronkelijk gebruikt vanwege de sessies die werden gedaan in Redwood Hottubs, met als doel geboorteherinneringen te stimuleren. Geleidelijk aan verschoof dit accent naar 'het herstellen van de ademhaling'. Rebirthing is nu een ademhalingstechniek, waarbij op eenvoudige wijze contact wordt gemaakt met de eigen levensenergie. Praktisch is het niets anders als de verbinding van de inademing met de uitademing in een voortdurend, ontspannen ritme. In een reeks van sessies onder begeleiding van een rebirther wordt er naar gestreefd de adem te bevrijden van blokkades, zodat er een natuurlijke, volledige ademhaling ontstaat. Er zijn drie vormen van rebirthing, die ieder een krachtige specifieke uitwerking hebben: droge, warm- en koudwater sessies. Aangeraden wordt met 'droge', individuele sessies te beginnen, om de sterke uitwerking van de ademsessies goed te kunnen integreren. Wanneer een goede ervaring met droge sessies is opgedaan, kan in overleg met de rebirther worden overgegaan tot de watersessies. De lichamelijke en geestelijke effecten van een rebirthing-proces komen neer op het afmaken en herbeleven van niet verwerkte ervaringen, die onder de bewustzijnsdrempel een eigen leven leiden. En zo een storende en beperkende invloed hebben op het bewustzijn en daarmee het dagelijks leven. De verbonden ademhaling bewerkstelligt het schoonmaken van de lei, voor een dieper, intenser en vervullender ervaren van het hier en nu. En geeft zo een diepe ervaring van de eenheid tussen lichaam en geest. Tevens heeft Rebirthing een evenwicht herstellend effect op geestelijk en lichamelijk welzijn