REGRESSIE

is een therapievorm waarbij men, door gebeurtenissen uit het huidige leven opnieuw te beleven, in staat is zich van geestelijke klachten - die mogelijk voortkomen uit een gelijkwaardig gebeuren vroeger - in het huidige moment te genezen. Deze therapie is anders dan de Reïncarnatie-therapie, waarbij het daar gaat om gebeurtenissen uit een vorig leven. De benaderingswijze van de therapeut is dan anders.