REïNCARNATIE-THERAPIE

is een therapie waarbij men, door gebeurtenissen uit vorige levens opnieuw te beleven, in staat is zich van geestelijke klachten - die mogelijk voortkomen uit een gelijkwaardig gebeuren in een vorig leven - in het huidige leven te genezen. Deze therapie is anders dan Regressie, omdat het daar gaat om vroegere gebeurtenissen in het huidige leven. De benaderingswijze van de therapeut is dan anders.