RETROSCOPIE

is het niet-zintuigelijk waarnemen van iets dat in het verleden is geschied.

Bron: http://home.worldonline.nl/~caros