RUNEN

zijn oud-Germaanse schrifttekens die in de Edda (twee Oud-IJslandse letterkundige werken over poëzie en de godenleer) zijn opgetekend. De runen vormen 18 letters van 18 klanken. Het cijfer 1 is de openbaring, het openen en uitbeelden. De 8 is juist het verhullen, het tot geheim maken, het 'in acht nemen'. In elke rune, in elk woord, in alles, zit een drie-heid in het Ontstaan, Zijn en Vergaan om weer opnieuw te ontstaan.