SJAMANISME

is de oudste manier van healing en probleem oplossen. De sjamaan streeft naar het herstellen van verloren evenwicht bij ziekte door ceremonies en rituelen en benadert de gemeenschap waarin hij leeft en werkt als geheel van fysieke, psychische, spirituele, sociale, ecologische en politieke krachten. Als een probleem dat aan de sjamaan wordt voorgelegd groot en omvangrijk is, zal hij via een extase of een trance naar een andere wereld reizen. Wanneer sjamanen in trance gaan reist hun ziel naar een andere wereld: naar de bovenwereld om de goden gunstig te stemmen, naar de onderwereld om zielen van overledenen te begeleiden of geroofde zielen van zieken terug te halen. Sjamanen maken onder meer gebruik van de Sjamanic Journey. Dit is een elementaire techniek, waarmee de sjamaan in contact komt met zijn beschermgeesten, krachtdieren, hulpgeesten en voorouders. Met behulp van een trommel en ratel roept de sjamaan de trance op die nodig is om de reis te maken naar onder- en bovenwereld. De sjamaan onderneemt deze reis veelal op verzoek van leden van zijn gemeenschap. Hij is genezer, roept de diergeesten op om hen te paaien om voor een voorspoedige jacht te zorgen en kijkt in de toekomst om mogelijk onheil af te wenden.