SOEFI

(sofia = wijsheid, of sàfa = zuiverheid). De moderne Soefi-beweging is opgericht door de Indiase musicus en mysticus Hazrat Inayat Khan (1882-1927). Het Soefisme is geen godsdienst, maar een zienswijze en een manier van leven. De boodschap van het Soefisme is er een van geestelijke vrijheid. Daarin zijn liefde voor elkaar en sympathieën basis voor religie, maar ook voor liefde voor de natuur en de schepping. Verder gaat het om de harmonie in onszelf en met anderen en het leren zien van de schoonheid die, zichtbaar of verborgen, overal in aanwezig is. De eredienst van de Soefi-beweging wordt de Universele Eredienst genoemd. Die dienst is oecumenisch; er wordt gelezen uit de geschriften van alle godsdiensten met betrekking tot een - juist voor die dienst uitgekozen - thema. In de oecumenische dienst worden kaarsen gebrand, gebeden gezegd en stilte gehouden. Elk jaar houdt de Nederlandse Soefi-beweging een zomerschool. Die is erop gericht mensen hun eigen goddelijke vonk te laten ontdekken. Als aanzet daartoe dienen oefeningewn in meditatie, contemplatie en ademhalingstechnieken.