SPIRITISME

is de leer (het geloof) dat de menselijke persoonlijkheid na de dood blijft voortbestaan en dat de overledenen onder bepaalde omstandigheden met de aardbewoners (de nabestaanden) in verbinding kunnen treden.