TAIJIWUXIGONG

(spreek uit 'tai tsjie woeksiekoeng') is een Chinese selfhealing-methode die gericht is op gezondheid en spirituele ontwikkeling. Het oefensysteem bestaat uit houdings- en bewegingsoefeningen (Daoyin), klankgebruik, mantra-recitatie en zelfmassage. Aanvankelijk concentreerde de Taijiwuxigong-beoefening zich vooral op het reguleren van de energiehuishouding. De oefeningen hebben dan een overwegend fysiek karakter. Later zijn ze meer van mentale aard en toegespitst op het ontwikkelen van intuïtieve vermogens.