TAO

 Hoewel het woord Tao vaak wordt omschreven als 'De Weg', begint het boekje waaraan het woord is ontleend - de Tao Te Tsjing - met de opmerking dat de Tao in wezen niet benoemd kan worden, naamloos is. Een omschrijving zou kunnen zijn: meegaan op de stroom van het leven, je bewust mee laten nemen door het leven, door wat het leven je te bieden heeft, wat in het leven alleen voor jou bestemd is en aan jou gegeven wordt.
Door het leven te leven, bijna: je leven door het leven zelf laten bepalen in plaats van zelf het leven te bepalen, kom je tot je ware bestemming. Dat is de enige en echte werkelijkheid.
De Tao Te Tsjing wordt toegeschreven aan de Chinese wijsgeer Lao Tze. Er is weinig over hem bekend, maar algemeen wordt aangenomen dat hij werd geboren in 604 voor Chr. en zeer oud werd. Zijn naam betekent grijsaard-kind.
Het Tao´sme streeft naar een leven in balans met de natuur, waarbij natuur niet alleen staat voor milieu en omgeving, maar ook voor de natuur in en van de mens.