TAROT

is een methode om aan de hand van afbeeldingen meer inzicht in en bewustwording over zichzelf te krijgen. Het is een symbolische handleiding tot zelfverwerkelijking, een voertuig met behulp waarvan we ons kunnen ontwikkelen. Ter verklaring van het woord grijpt men terug op het Oud-egyptische woord 'tarot', dat 'koninklijke weg' betekent. De koninklijke weg is het pad naar de top, naar zelfbeheersing. De tarot is een verzameling van 78 kaarten: 22 Grote Arcana, 40 Kleine Arcana en 16 Hofkaarten. De Grote Arcana vertegenwoordigen universele levensprincipes en archetypische persoonlijkheidstypes. De symbolen van deze kaarten gaan terug op het Egyptische, in hiërogliefen geschreven boek van wijsheid, het 'Boek van Thot'. Thot was een Egyptische god die de wetten van de schepper openbaarde in gedachten en woorden. De kaarten van de Kleine Arcana zijn verdeeld over vier kleuren. Hoogstwaarschijnlijk zijn de kleuren van de Kleine Arcana in de middeleeuwen toegevoegd aan de symbolen van de Grote Arcana, waardoor het kaartspel zoals we dat tegenwoordig kennen is ontstaan. Elke kleur staat voor een bepaald aspect van de menselijke aard. Bij elke kleur behoren 4 Hofkaarten: koningin, ridder, prins en prinses. Hof- of Koninklijke kaarten symboliseren beheersing van de eigenschappen van hun respectievelijke kleuren.