TELAESTHESIE

is buiten-zintuigelijke waarneming op afstand.

Bron: http://home.worldonline.nl/~caros