THEOSOFIE

(Theosophia = Goddelijke Wijsheid) is een esoterische leer in 1831 gesticht door Helena P. Blavatsky die de beginselen van deze wijsbegeerte heeft neergelegd in een lijvig boekwerk 'De Geheime Leer'. Dit boek stelt drie grondbeginselen voorop: 1) Een Alomtegenwoordig, Eeuwig, Grenzenloos en Onveranderlijk Beginsel, waarover alle bespiegeling onmogelijk is, daar het boven het menselijke bevattingsvermogen gaat en slechts kan worden verminkt door elke menselijke uitdrukking of vergelijking. 2) De Eeuwigheid van het Heelal 'in toto' als een grenzenloos gebied; periodiek 'het veld van talloze onophoudelijke openbarende en verdwijnende Heelallen' die 'de openbarende sterren' en de 'vonken der Eeuwigheid' worden genoemd. 3) De gelijkheid in wezen van alle Zielen met de Universele Over-Ziel, welke laatste zelf een aanzicht is van de Onbekende Wortel; en de verplichte pelgrimstocht voor elke Ziel -een vonk van de eerstgenoemde- door de kringloop van Incarnatie (of 'Noodzakelijkheid') in overeenstemming met de Kring- of Karmische wet gedurende het ganse tijdperk.