THERAPEUTIC TOUCH

(TT) is een bewust gestuurd proces van energie-uitwisseling, waarbij de beoefenaar de handen als instrument gebruikt. De methode is gebaseerd op drie grondstellingen: 1) de mens is een open energiesysteem in voortdurende uitwisseling met de omgeving. 2) in een gezonde toestand stroomt de energie op een evenwichtige en symmetrische manier vrij door en rondom het organisme. 3) heling is een intrinsieke beweging van orde, dat in elk levend organisme aanwezig is in de vorm van een zelfhelend vermogen, die bovendien versterkt kan worden door therapeutische interventie.